Azie.nl India ondertekent het klimaatakkoord van Parijs

India ondertekent het klimaatakkoord van Parijs

7 oktober 2016 door Elsemieke Land

India heeft afgelopen 2 oktober, op de verjaardag van Mahatma Gandhi, het klimaatakkoord van Parijs bekrachtigd. India is na Amerika en China ‘s werelds grootste uitstoter van koolstof.

Het klimaatakkoord van Parijs

Het Klimaatakkoord van Parijs is ‘s werelds eerste uitgebreide klimaatovereenkomst en is vorig jaar december opgesteld om de wereldwijde gemiddelde temperatuurstijging onder de 2 graden Celsius te houden. 

De ratificatie van India is een grote stap richting het in werking treden van het klimaatakkoord, wat ondertekend moet worden door minstens 55 landen die samen verantwoordelijk zijn voor 55 procent van de uitstoot van de kwalijke gassen. 

India is vastbesloten om voor 2030 minstens 40 procent van de elektriciteit te genereren uit niet-fossiele bronnen. Na India’s officiële bekrachtiging van het verdrag staat de teller met 62 landen aan boord op 51,89 procent van de wereldwijde uitstoot. Nog 13 andere landen hebben aangekondigd het verdrag dit jaar te tekenen, waarmee het in 2016 nog in werking zal treden. 

Sponsors